Donateur

Enthousiast over het MKU?


Om ook in de toekomst met enthousiasme onze ambities te kunnen blijven waarmaken, is geld nodig. De subsidiekranen worden steeds verder dichtgedraaid, waardoor wij onze activiteiten niet meer zonder de steun van donateurs kunnen uitvoeren. Daarom zijn wij steeds op zoek naar nieuwe donateurs die het Monteverdi Kamerkoor Utrecht een warm hart toedragen. Hopelijk bent u daar één van.

Het donateurschap kost minimaal € 30,00 per jaar. De voordelen op een rijtje:

  • Als donateur ontvangt u voorafgaande aan de concerten een mailing.
  • U krijgt de mogelijkheid om toegangskaarten thuisgestuurd te krijgen.
  • Toegangskaarten koopt u voor het kortingstarief (indien van toepassing)
  • Donateurs krijgen gratis een programmaboekje (indien van toepassing)
  • Donateurs krijgen een uitnodiging voor ons jaarlijks besloten concert

    de Soirée Musicale

Indien u het Monteverdi Kamerkoor Utrecht een heel warm toedraagt en een bedrag van €125,= schenkt, beschouwen wij u als begunstiger.

Mocht u als begunstiger daar prijs op stellen, dan vermelden wij uw naam in de programmaboekjes.

Als u donateur wil worden, klik op onderstaand link en geef u per e-mail op:
Ik geef mij op als donateur van het Monteverdi Kamerkoor Utrecht

U ontvangt een acceptgiro waarmee u uw bijdrage kunt overmaken.

Donateurskorting op lle cd's.

Het MKU is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee een culturele ANBI. Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Kijk op de ANBI-pagina of u belastingvoordeel heeft bij een schenking aan het MKU.  


MKU © 2008