1 oktober 2023 - 20:30
Utrecht
Lutherse Kerk

In het programma ‘Love and Poetry’ worden het Bijbelse Hooglied en Shakespeare samengebracht.
Hoewel de poëzie van het Hooglied – over verlangen, liefde, weemoed en verwachting – door de eeuwen heen op muziek is gezet, klinken tijdens het concert uitsluitend stukken uit de Renaissance, van o.a. Palestrina, Bouzignac en Brumel. Dit idioom wordt afgezet tegen verklankingen van teksten van William Shakespeare (1564-1616) uit recenter tijd. Zijn sonnetten en toneelstukken spreken mensen tot op de dag van vandaag aan: ons eigen leven in al zijn verscheidenheid en tegenstrijdigheid krijgt hierin een podium. Componisten als Vaughan Williams, Tavener, Park en Chilcott weten de sfeer van de tekst op onnavolgbare wijze te raken en de authentieke emotie over te brengen. Wilt u reserveren? Dat kan via deze pagina.