Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht is een amateurkoor dat sinds 1989 zowel oude als hedendaagse koormuziek beoefent en uitvoert. Het MKU is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee een culturele ANBI. Dit betekent dat er voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het MKU, evenals wat wettelijk voorgeschreven is.

Naam instelling

Monteverdi Kamerkoor Utrecht (MKU)

RSIN/fiscaal nummer ANBI

800194998

Postadres

Postbus 1349, 3500 BH Utrecht

Doelstelling MKU

Het doel van het koor is om op een zo hoog mogelijk niveau amateurkoorzang te beoefenen. Het koor legt zich toe op het uitvoeren van zowel oude als hedendaagse koormuziek. Een belangrijk deel van het repertoire bestaat uit werk van Nederlandse componisten.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Remco v.d. Molen

Secretaris: Gert Schipper

Penningmeester: Jan Matthijsen

Acquisitie: Liesbeth van Droffelaar

Fondsenwerving: Jan Matthijsen

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van het MKU werken onbezoldigd.
Het honorarium van de reguliere artistieke leiding is gebaseerd op de tariefrichtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV). Bij projecten wordt met eventuele additionele professionele medewerkenden de vergoeding tevoren vastgelegd in een overeenkomst.

Documenten

• Actueel beleidsplan

• Laatste jaarverslag [op te vragen bij het bestuur]

• Laatste jaarrekening